REGULAMIN FORUM KAFO.PL

DEFINICJE

Usługodawca – firma WS Media Joanna Stoltman z siedzibą w Kartuzach, ul. Mściwoja II 13B/3, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 589-172-50-77.

Forum - Serwis internetowy o nazwie Kaszubskie Forum dostępny pod adresem internetowym kafo.pl, umożliwiający wymianę myśli, informacji i opinii na tematy związane z Kaszubami oraz z ich mieszkańcami. Językiem forum jest język Polski lub Kaszubski.

Usługa - wysyłanie i odbieranie z Forum danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz. U.2002/144/1204).

Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi.

Administrator forum – Użytkownik, który został upoważniony przez Usługodawcę do kontrolowania przestrzegania regulaminu Forum przez innych Użytkowników.

Moderator forum – Użytkownik, który został upoważniony przez Administratora forum do kontrolowania wypowiedzi innych Użytkowników pod kątem przestrzegania regulaminu Forum.

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

1. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna. Aby korzystać z Forum należy przeczytać i zaakceptować niniejszy regulamin.
2. Każdy użytkownik może posiadać na Forum tylko jedno konto. Dopuszcza się rejestrację drugiego nicku z jednego adresu IP pod warunkiem zgłoszenia i akceptacji Administratora Forum.
3. W trakcie rejestracji użytkownik musi podać swój pseudonim (litery lub litery+cyfry) oraz adres e-mail.
4. Administrator forum ma prawo odmówić Użytkownikowi założenia konta lub usunąć konto w przypadku podania błędnego adresu e-mail, a także obraźliwego pseudonimu lub pseudonimu wprowadzającego w błąd innych Użytkowników forum (np.znaki -':"./_<\>;@ lub same cyfry).
5. W trakcie rejestracji nie są gromadzone żadne dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz. U.2002/144/1204).
7. W trakcie publikowania wypowiedzi rejestrowany jest adres IP Użytkownika.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Każdy Użytkownik forum zobowiązany jest do traktowania innych uczestników dyskusji tak samo, jak sam chciałby być traktowany. Oczekując szacunku, pamiętajmy o okazywaniu go innym. Nietolerowane będą zachowania wulgarne, obelżywe, pomawiające oraz groźby. Nie wolno prowokować słownie do kłótni.
8. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo do:
- czytania wypowiedzi innych Użytkowników,
- publikowania własnych wypowiedzi i zakładania nowych tematów,
- zgłaszania wypowiedzi innych Użytkowników do moderacji,
- brania udziału w ankietach,
- zamieszczania plików graficznych, lub odnośników do tych plików o rozmiarach nie przekraczających wartości 640x480 pikseli. Nie zastosowanie się do tego warunku może skutkować usunięciem postu przez osoby funkcyjne. Zawartość postu nie może powodować zakłóceń w wyświetlaniu strony, posty nie spełniające tego warunku będą usuwane bez powiadomienia,
- umieszczania w swoim profilu i podpisie adresu własnej strony internetowej pod warunkiem, że jest to strona o charakterze niekomercyjnym, oraz zezwala się na umieszczenie w profilu użytkownika plików graficznych o rozmiarach ściśle określonych w zasadach ustawiania profilu, z pominięciem napisów zawierających wulgaryzmy, treści rasistowskie i antysemickie, erotyczne, pornograficzne, itp.- niezastosowanie się skutkować może zbanowaniem lub usunięcie rejestracji.

9. W trakcie publikowania wypowiedzi Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa, a w szczególności niepublikowania :
- treści związanych z pornografią,
- treści związanych z pirackim oprogramowaniem,
- treści promujących wszelkie używki zakazane obowiązującym w Polsce prawem,
- treści zawierających przekaz reklamowy lub ogłoszeń,
- treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc.
- treści faszystowskich, obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, zawierających groźby,
- treści propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.

10. W trakcie publikowania wypowiedzi Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad publikowania tekstów, a w szczególności:
- wybierania właściwego forum, które najlepiej pasuje do jego wypowiedzi,
- nazywania tworzonych tematów w sposób, który najlepiej pasuje do jego wypowiedzi,
- nie powtarzania tematów, jeżeli już istnieją,
- nie publikowania tych samych treści w wielu tematach,
- nie publikowania bezsensownych, niezrozumiałych postów,
- nie publikowania samych przekierowań/linków do innych stron,
- nie używania samych WERSALIKÓW,
- nie publikowania postów o charakterze prowokacyjnym i obraźliwym w stosunku do innych użytkowników,
- nie publikowania wypowiedzi nie wnoszących do omawianego wątku niczego poza zaczepkami,
- przestrzegania zasad netykiety,
- nie umieszczania na łamach forum treści zawierających przekaz reklamowy - nie dotyczy działu Weselnik,

11. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu spowoduje interwencje moderatora lub administratora który może udzielić użytkownikowi upomnienia, ostrzeżenie lub uniemożliwić czasowo lub trwale możliwość pisania lub zalogowania na forum wraz z podaniem właściwego uzasadnienia, które zostanie uwidocznione w profilu użytkownika.

SANKCJE ZA NARUSZENIE REGULAMINU

12. Sankcje za naruszenie regulaminu przyznaje moderator lub administrator na wniosek moderatora.
- upomnienie użytkownika bezpośrednio w wątku,
- ostrzeżenie użytkownika w wątku - ważność 30 dni ,
- kolejne ostrzeżenie dodaje 30 dni ważności,
- 3 cie kolejne ostrzeżenie skutkuje zakazem pisania na okres 1 m-ca,
- zakaz pisania,
- zakaz logowania (ban całkowity),

Nie obowiązuje kolejność sankcji. O wadze przewinienia decyduje moderator za wyjątkiem :
- klon - usunięcie rejestracji i zakaz pisania dla rejestracji pierwotnej na okres 1 roku,
- przyznanie się do klona - usuniecie rejestracji oraz ostrzeżenie (60 dni),
- prowokowanie - ostrzeżenie,
- przeklinanie, przeklinanie ukryte (np. z wykropkowanymi literami) - ostrzeżenie,
- użycie zwrotu-słowa uznawanego na obelżywego - ostrzeżenie,
-
-
Przyznane sankcje sumują się bez względu który moderator je przyznał.
O długości okresu zakazu decyduje administrator.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

13. Usługodawca, administratorzy i moderatorzy forum w przypadku naruszenia regulaminu przez Użytkownika mają prawo do:
- usuwania lub zmiany dowolnej wypowiedzi Użytkownika,
- usuwania, zmiany lub zamykania dowolnego tematu,
- udzielenia Użytkownikowi upomnienia lub ostrzeżenia,
- tymczasowego zablokowania możliwości korzystania przez Użytkownika z Forum
- trwałego zablokowania możliwości korzystania przez Użytkownika z Forum
- trwałego usunięcia konta Użytkownika
14. Usługodawca, administratorzy i moderatorzy forum mają obowiązek:
- reagować na zgłoszenia Użytkowników dotyczące naruszania regulaminu,
- na żądanie Użytkownika udzielać informacji na temat powodów sankcji nałożonych na niego w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu,
15. Usługodawca, administratorzy i moderatorzy forum nie mają obowiązku:
- czytać wszystkich wypowiedzi i kontrolować ich zgodności z regulaminem,
- usuwać wypowiedzi Użytkownika na jego żądanie,
- usuwać kont Użytkownika na jego żądanie,
16. Skargi na działania moderatorów należy kierować do Administratora.
17. Administratorzy posiadają najwyższe uprawnienia na Forum, w tym uprawnienia i obowiązki Moderatorów.
18. W sprawach spornych decyzja Administratora jest ostateczna.
19. Usługodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i nieprzerwanego świadczenia Usługi z wyłączeniem czasu potrzebnego na konserwację oprogramowania, baz danych i naprawę sprzętu.
20. Usługodawca ma prawo do przechowywania i przetwarzania wszystkich informacji zawartych w bazie danych, w tym na umieszczenie wypowiedzi Użytkowników lub ich fragmentów w innych publikacjach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

21. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść swoich wypowiedzi publikowanych na forum. W przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika Usługodawca ma prawo udostępnić organom ścigania dane pozwalające na identyfikację komputera, z którego publikowano naruszające prawo materiały.
22. Usługodawca, administratorzy i moderatorzy forum nie odpowiadają za wypowiedzi Użytkowników, które nie zostały zgłoszone do moderacji.
23. Zawartość każdej wypowiedzi na tym Forum wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie Usługodawcy, administratorów czy moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich).
24. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


NETYKIETA FORUM

Prosimy o zapoznanie się z tą Forumową Netykietą przed przystąpieniem do dyskusji.

Ponieważ z Internetu korzysta wiele osób, szanuj pozostałych użytkowników i pamiętaj, że internetowa "wolność" nie oznacza, iż możesz czynić na co masz ochotę. Nie jesteś też użytkownikiem anonimowym i jeżeli złamiesz prawo, łatwo będzie można ustalić Twoje personalia. Nie oznacza to, że "starzy wyjadacze" zawsze się do nich stosują. Czasem też łamią netykietę i to zupełnie świadomie.
Jeżeli łamiesz pewne ustalenia, musisz liczyć się z tym, że administrator, dostawca usług internetowych lub inna uprawniona osoba nie tylko zwróci Ci uwagę, ale może zupełnie zablokować dostęp do zasobów lub usług, z których korzystasz do tej pory.
Są to zwykle wskazówki, które mają zwrócić uwagę na najczęściej popełniane błędy mniej doświadczonych internautów.

* Wypowiadaj się kulturalnie, jak przystało na miejsce publiczne, unikaj wulgaryzmów. Od tonu wypowiedzi będzie zależeć liczba i ton odpowiedzi.
* Staraj się pisać tak, aby czytający nie głowił się nad zrozumieniem tekstu. Dłuższe partie oddzielaj znakami nowego wiersza (ENTER).
* Przestrzegaj także ortografii i gramatyki - jeśli masz z tym problemy, to pisz ze słownikiem w ręku lub w podkreślającym błędy edytorze np. w Wordzie.
* Pisanie WIELKIMI LITERAMI oznacza krzyk lub podniesiony głos. To tak jakby ktoś stał nad nami i krzyczał prosto w ucho...
* Lepiej pisać używając języka literackiego, który jest zrozumiały dla każdego. Nie stosuj "młodzieżowego slangu".
* Zwróć również uwagę, że zwracamy się do siebie per "Ty", a nie "ty". Ta mała różnica w literce ma tak naprawdę zasadnicze znaczenie - dokładnie określa ona charakter i ton wszystkich naszych wypowiedzi.
* Zanim utworzysz nowy wątek to koniecznie spróbuj poszukać gotowych rozwiązań korzystając z wyszukiwarki na łamach forum.
* Tworząc nowy wątek pamiętaj o nadaniu mu odpowiedniego tytułu, który by skrótowo charakteryzował dane zagadnienie. Temat o treści "Pomocy!" lub "Problem" nic w zasadzie nie mówi...
* Jeżeli masz z czymś problem i prosisz o pomoc, to umieść w poście krótką informację, która ma związek ze sprawą.
* Przed wysłaniem nowej wiadomości możesz użyć przycisku "Podgląd", żeby zobaczyć jak będzie wyglądała na Forum. Wykorzystaj to by sprawdzić i poprawić różne błędy czy też literówki.
* Po rejestracji napisz pierwszego posta aby rejestracja nie została potraktowana jako 'pozycjonowanie' i usunięta po 12 godzinach.

Stosuj się proszę do tych zasad, a na Forum spotkasz się z życzliwą atmosferą i rzeczową pomocą. Łam te zasady, a będziesz ignorowany, niemile poprawiany czy też Twoje posty po prostu zaczną znikać kasowane przez moderatora. Pamiętaj, że spotkasz się z reakcją zależną od Twojego podejścia do innych i sposobu pisania postów.


Regulamin obowiązuje od 26.01.2012r. Wszyscy Użytkownicy, którzy zarejestrowali się przed 26.01.2012r., a nie zgadzają się z treścią regulaminu proszeni są o przesłanie e-maila o tytule "NIE ZGADZAM SIĘ" na adres forum@kafo.pl wraz z LOGINEM. Ich konta zostaną zablokowane lub usunięte.