1

Odp: abonament na wodomierz

Mam pytanie zwłaszcza do prawników lub ludzi znających się na prawie. Chodzi mi o taką kwestie czy gmina może pobierać opłatę abonamentową za wodomierz podkreślę , że wodomierz ja kupiłem za moje pieniądze w dodatku za roczny abonament można bez problemu kupić wodomierz.
Według mnie to jest nie prawnie pobierana opłata , rozumiem gdyby oni założyli swoje nowe wodomierze ale opłata też nie powinna być taka wysoka w dodatku w tym roku za wodę i kanalizę płacimy ponad 20 procent więcej niż w roku ubiegłym oprucz tego doszedł ten abonament.

2

Odp: abonament na wodomierz

Opłata stała za użytkowanie wodomierza
Autor: dbk

Przepis art. 24 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie przewiduje kompetencji rady gminy do wprowadzania jakichkolwiek opłat lub abonamentu bez podstawy prawnej oraz w drodze odrębnej uchwały.

Rada Gminy w N., 9 maja 2008 r., działając w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty stałej w formie abonamentu za użytkowanie wodomierza głównego od każdego odbiorcy wody dostarczonej z wodociągów w N., K., J. i Ż.
W ocenie organu nadzoru, powołany w podstawie prawnej uchwały przepis prawny, a także inne obowiązujące przepisy nie przyznają radzie gminy kompetencji do podjęcia przedmiotowej uchwały. Wyżej wymieniony jako podstawa prawna podjęcia uchwały art. 24 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi explicite, iż rada gminy posiada uprawnienie do zatwierdzania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w drodze uchwały. Powyższy przepis prawny nie przewiduje kompetencji rady gminy do wprowadzania jakichkolwiek opłat lub abonamentu bez podstawy prawnej oraz w drodze odrębnej uchwały.
Sprawy dotyczące określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków reguluje rozporządzenie ministra budownictwa z 28 czerwca 2006 r. (DzU nr 127, poz. 886). Z treści § 4 i 5 rozporządzenia wynika wyraźnie, z jakiego tytułu rada gminy może wprowadzić opłaty lub abonament i to jako część składową taryfy, a nie w drodze odrębnej uchwały. Biorąc pod uwagę unormowania ww. rozporządzenia oraz znaczenie, w jakim ustawodawca w rozporządzeniu używa pojęcia opłaty abonamentowej (§ 2 pkt 11) jak również znaczenie pojęć „urządzenia kanalizacyjne", „urządzenia wodociągowe" i „wodomierz główny" (art. 2 pkt 14, 16 i 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę), jest oczywiste, iż rada gminy nie ma kompetencji do wprowadzenia opłaty abonamentowej za użytkowanie wodomierza głównego. Ponadto z treści art. 15 ust. 3 cytowanej ustawy wynika wyraźnie, że koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi wyłącznie przedsiębiorstwo wodno- kanalizacyjne. Mając na względzie powyższe, iż zarówno wskazany w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały art. 24 ust. 1 ww. ustawy oraz inne obowiązujące przepisy nie przewidują prawnej możliwości dla rady gminy podjęcia przedmiotowej uchwały, należy stwierdzić, iż uchwała została podjęta bez upoważnienia wynikającego bezpośrednio z ustawy.

PODSTAWA PRAWNA
• ART. 15 UST. 3, ART. 24 UST. 1 USTAWY Z 7 CZERWCA 2001 R. O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW
• § 2 PKT 11, § 4 I 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA BUDOWNICTWA Z 28 CZERWCA 2006 R. (DZU NR 127, POZ. 886)

(ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Z 13 CZERWCA 2008 R., SYGN. AKT NK.I-7.0911-285/08, WWW.POZNAN.UW.GOV.PL)

http://www.wspolnota.org.pl/artykul/7186,op%C5%82ata-sta%C5%82a-za-u%C5%BCytkowanie-wodomierza

Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.

3

Odp: abonament na wodomierz

twardy napisał/a:

Według mnie to jest nie prawnie pobierana opłata , rozumiem gdyby oni założyli swoje nowe wodomierze

Ja bym nawet tego nie rozumial,niby piekarzowi  piec kupujesz a szewcowi szydlo? Najprosciej radze zapytac na pismie za potwierdzeniem o podstawe prawna pobierania oplaty abonamentowej ,musza Ci odpowiedzieci i wtedy bedzi emozna cokolwiek  poglowkowac,ja tam zaznaczam ani prawnik ani znawca ale grzebac w  papiorach lubie big_smile
Ale wpierw podstawa prawna,wtedy mozna postudiowac ustawe czy ewentualnei uchwale i sie  okaze kto  ma racje .

Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.

4

Odp: abonament na wodomierz

kiedyś protestowałem ale odpowiedzieli że za utrzymanie, dałem se spokój

tak patrząc to i energetyka bierze jakieś tam dziwne opłaty po za opłatą przesyłową zmienną i opłatą za energie :
-opłata przesyłowa stała
-opłata abonent stała
-opłata przejściowa

Pogodnego dzionka big_smile

5

Odp: abonament na wodomierz

WK napisał/a:
twardy napisał/a:

Według mnie to jest nie prawnie pobierana opłata , rozumiem gdyby oni założyli swoje nowe wodomierze

Ja bym nawet tego nie rozumial,niby piekarzowi  piec kupujesz a szewcowi szydlo? Najprosciej radze zapytac na pismie za potwierdzeniem o podstawe prawna pobierania oplaty abonamentowej ,musza Ci odpowiedzieci i wtedy bedzi emozna cokolwiek  poglowkowac,ja tam zaznaczam ani prawnik ani znawca ale grzebac w  papiorach lubie big_smile
Ale wpierw podstawa prawna,wtedy mozna postudiowac ustawe czy ewentualnei uchwale i sie  okaze kto  ma racje .

Na podstawie Twojego cytatu zastanawiam się, czy w związku z tym pismem koszt zakupu, montażu i konserwacji ponoszą wodociągi? W blokach chyba mieszkańcy płacili za to.
Poza tym jest tam mowa o wodomierzu głównym odbiorcy wody, a wodomierz główny to nie każdego z mieszkańców, a ten wspólny (główny) w każdym chyba bloku - odbiorcą jest dana nieruchomość, gdzie na podstawie dopiero naszych indywidualnych liczników S-nia rozlicza koszt głównego, a abonament za nasze chyba są też liczone (muszę sprawdzić, bo nie pamiętam na 100%) hmm

Dodane sob 15 paź 2011 20:31:37 CEST :

stefan napisał/a:

kiedyś protestowałem ale odpowiedzieli że za utrzymanie, dałem se spokój

tak patrząc to i energetyka bierze jakieś tam dziwne opłaty po za opłatą przesyłową zmienną i opłatą za energie :
-opłata przesyłowa stała
-opłata abonent stała
-opłata przejściowa

W sumie dobrze, że wodociągi nie naliczają nam abonamentu za każdy kibel w mieszkaniu i zlew, a także pralkę. wink

6

Odp: abonament na wodomierz

nie no ja  sadze,ze twardemu chodzi wlasnie o wodomierz glowny
oczywistym jest ,ze za wodomierze  wewnatrz nieruchomosci wspolnotowej placi  kazdy wlasciciel
moze nieprecyzyjnie napisalem fakt

niemniej   nawet jezli  chodziloby Mu o  wodomierz nazwijmy go  wewnetrzny a nie glowny to sorki ale jaka konserwacja wchodzi w gre? jakie koszty? jaka oplata?  dostawce wody  interesuje wodomierz glowny

Dodane sob 15 paź 2011 20:36:18 CEST :

stefan napisał/a:

kiedyś protestowałem ale odpowiedzieli że za utrzymanie

dlatego  pismo z prosba o pdostawe prawna jest  wlasciwym rozwiazaniem ,bo na telefon czy na gebe to moga powiedziec wszystko,nawet,ze wodomierzem opiekuje sie wodnik szuwarek

Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.

7

Odp: abonament na wodomierz

Na e-prawnik znalazłem coś takiego:


Pytanie: Czy istnieje podstawa prawna do pobierania opłaty abonamentowej za wodomierz lokatora, kupiony i założony przez niego samego? Jak jest owa podstawa prawna?

Odpowiedź:

Podstawą prawną pobierania opłat abonamentowych przez przedsiębiorstwo wodno - kanalizacyjne jest par. 5 ust. 1 pkt 3 i pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Jeszcze tego nie sprawdziłem w ustawie bo czasu brakuje wink

8

Odp: abonament na wodomierz

1. Taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, w szczególności zawierają:
1) ceny za m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów
wskazań wodomierzy,
2) stawki opłat za dostarczoną wodę, za osobę na miesiąc, w rozliczeniach ryczałtowych,
3) stawki opłat abonamentowych:
a) za lokal na miesiąc, w rozliczeniach z użytkownikami lokali mieszkalnych
posiadających kilka punktów pomiarowych zużycia wody w lokalu,
b) za wodomierz na miesiąc, w rozliczeniach z właścicielami lub zarządcami
budynków w oparciu o wodomierz główny dla budynku lub wodomierz mierzący
całkowite zużycie wody w lokalu,
c) za osobę na miesiąc, w rozliczeniach ryczałtowych,
4) ceny za m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość
odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze
wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie ilości odprowadzonych ścieków
określonej zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego,
5) stawki opłat za odprowadzanie ścieków, na osobę, w rozliczeniach ryczałtowych za
odprowadzone ścieki z budynków nie wyposażonych w wodomierz główny lub w
urządzenie pomiarowe oraz z budynków nie korzystających z wody wodociągowej,
6) stawki opłat abonamentowych:
a) za wodomierz główny na miesiąc w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za
ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody określonego
zgodnie ze wskazaniami wodomierza,
b) za urządzenie pomiarowe na miesiąc, w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi
za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia
pomiarowego,
c) na osobę, w rozliczeniach ryczałtowych.
2. Taryfy mogą zawierać:
1) opłatę stałą – stawki opłat i stawki opłat abonamentowych za dostarczoną wodę, na
odbiorcę na miesiąc,
2) opłatę stałą za odprowadzone ścieki – stawki opłat i stawki opłat abonamentowych na
odbiorcę na miesiąc.

Dodane sob 15 paź 2011 20:58:27 CEST :
zwroc uwage,ze mowa o taryfach a nie osobnej   oplacie  abonamentowej
to co prawda na logike neiwiele zmienia bo skladowa taryfy wydzielona  czy  umieszczona neiwiele zmienia
masz skladnik
a (suma pzoostalych skaldowych) i skladnik b
placisz  sume a+b=c  a powinno byc literalnie chyba samo c co tak naprawde niczego nei zmienia prawda czy gdzies bladze?
czy zaplacisz 5 zeta plus 3 zeta razem czy  osobno na rachunku i tak da 8 zeta

Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.

9

Odp: abonament na wodomierz

my w bloku 8-io rodzinnym mamy jeden główny licznik który liczy wode zużywaną przez cały blok, i do tego sami sobie załorzyliśmy (tylko na nasze mieszkanie) drugi liczniki żeby wiedzieć dokładnie ile zużywamy wody,
żeby nas w balona nie robiła chytra sąsiadka która zajmuje sie  rachunkami/papierami za wode

ale jakiejś dodatkowej opłaty nie mamy

zresztą główny zawór od wody i wyłącznik/włącznik prądu na cały blok jest w naszym M3/piwnicy big_smile

10

Odp: abonament na wodomierz

wampir napisał/a:

ale jakiejś dodatkowej opłaty nie mamy

Przejrzyj dobrze kwity czy aby za chociażby wodomierz główny nie naliczają abonamentu wink

11

Odp: abonament na wodomierz

wampir napisał/a:

ale jakiejś dodatkowej opłaty nie mamy

mozesz miec jako oplate skladowa taryfy

wampir napisał/a:

do tego sami sobie załorzyliśmy (tylko na nasze mieszkanie) drugi liczniki żeby wiedzieć dokładnie ile zużywamy wody,

ale i tak zaplacisz za roznice miedzy glownym a wewnetrznymi   podzielone  na ulamkowa czesc
inna sprawa ,ze jezeli nei  macie powiedzmy regulaminu podzialu kosztow we wspolnocie to itak Twoj wodomierz nie ma znaczenia bo liczyc beda  np  od  zameldowanego  uzytkownika/mieszkanca.Z tym,ze biorac na logike regulamin macie.musi istneic zasada podzialu kosztow.
warto tez sprawdzac   legalizacje  wodomierzy glownych chocby ,one potrafia miec" rozrzut " big_smile

Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.

12

Odp: abonament na wodomierz

WK napisał/a:

6) stawki opłat abonamentowych:
a) za wodomierz główny na miesiąc w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za
ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody określonego
zgodnie ze wskazaniami wodomierza,
b) za urządzenie pomiarowe na miesiąc, w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi
za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia
pomiarowego,
c) na osobę, w rozliczeniach ryczałtowych.

Nie bardzo rozumiem punktów 6a i 6b. Czy aby na podstawie zużycia wody czy też odprowadzania ścieków ustalają stawkę abonamentu za wodomierz i urządzenie pomiarowe? Cały czas myślałem, że wodomierz to właśnie urządzenie pomiarowe, a stawkę abonamentu ustalano jedną konkretną na wodomierz danego rodzaju (ewentualnie na każdą grupę wielkości czy przepustowości wody itp.).

Czyżby były wodomierz odprowadzania ścieków? Kto się zna niech pisze to wyjaśnimy takim jak ja wink

Dodane sob 15 paź 2011 21:32:25 CEST :

WK napisał/a:

warto tez sprawdzac   legalizacje  wodomierzy glownych chocby ,one potrafia miec" rozrzut " big_smile

Dokładnie. Sam co pół roku dopłacam ok.4-7 metrów wody, a mieszkań w bloku jest kilkadziesiąt, więc ile wody idzie w kosmos, a ponoć to sprawdzali. Możliwe, że dopłacamy za kombinujących lub oszukujących sąsiadów, ale to też ponoć sprawdzali. big_smile

13

Odp: abonament na wodomierz

dj napisał/a:

ale to też ponoć sprawdzali.

kawalarz big_smile przeciez wiesz jak to wyglada
nie chce  czegos za duzo napisac bo mnei bedzie prezes gonil po  osiedlu big_smile

Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.

14

Odp: abonament na wodomierz

http://www.bmsonic.waw.pl/flo_dar.html
radarowo mierzy przeplyw kupek
kosmos big_smile

Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.

15

Odp: abonament na wodomierz

WK napisał/a:

http://www.bmsonic.waw.pl/flo_dar.html
radarowo mierzy przeplyw kupek
kosmos big_smile

Ciekawe czy ustawia się w tym urządzeniu średnicę lub szerokość kanału oraz ten rowek co na jednym zdjęciu jest, bo jeśli mierzy od dna rowka, a poziom płynącej "kupolandii" jest np. wyższy (załóżmy, że rowek jest 0,5m głęboki, a płynący akurat ściek ma wysokość 1m to znacznie zawyża pomiar hmm 
Mam nadzieję, że specjaliści pomyśleli o tym i takie dane idzie ustawić w tej "kupomiarce" smile

Dodane sob 15 paź 2011 22:36:03 CEST :

WK napisał/a:

kawalarz big_smile przeciez wiesz jak to wyglada
nie chce  czegos za duzo napisac bo mnei bedzie prezes gonil po  osiedlu big_smile

Z tym chodzeniem i sprawdzaniem to tak jak z Yeti - podobno go ktoś widział big_smile

16

Odp: abonament na wodomierz

Co do licznika ścieków to interesowałem się tym latem smile i jak zobaczyłem cenę to mnie zagięło tongue trzeba zapłacić za system kilka tysięcy do tego legalizacje co chyba 5 lat. Co jest tylko opłacalne przy posiadaniu firmy przemysłowej. A nawet niektóre są do tego zmuszone.

Ten podpunkt 6 B jest egzekwowany w przypadku posiadania w bloku wodomierzy zużycia wody w konkretnym lokalu.
Czyli w bloku masz wodomierz główny i jakby pod licznik. Przez co ponoć łatwo sprawdzić kto oszukuje. wink Tak ja to rozumiem wink Bo nie chce mi się wierzyć że w blokach są zamontowane liczniki odprowadzonych ścieków... W sumie powinny być informacje na BIP kartuzy w protokole/uchwałach radnych.

wodomierz ja kupiłem za moje pieniądze w dodatku za roczny abonament można bez problemu kupić wodomierz.

Jedynym plusem tego abonamentu to nie zapłacisz za wizytę konserwatora wink Poza tym ile płacicie tego abonamentu?

17

Odp: abonament na wodomierz

mzetka3 napisał/a:

Ten podpunkt 6 B jest egzekwowany w przypadku posiadania w bloku wodomierzy zużycia wody w konkretnym lokalu.
Czyli w bloku masz wodomierz główny i jakby pod licznik. Przez co ponoć łatwo sprawdzić kto oszukuje. wink Tak ja to rozumiem

Jak widać na podstawie naszego osiedla - nie da się tego dokładnie określić, a nawet nie można dojść do tego skąd bierze się aż taka różnica w ilości pobranej wody w danym okresie na głównym liczniku w bloku, w stosunku do sumy wszystkich "podliczników" danego bloku - (podlicznik = licznik główny każdego z mieszkań).

Jeśli np. w bloku 4-klatkowym "ucieka" półrocznie od 100m3 wody w górę to zobacz ile to litrów wody (1m3 = 1000 litrów), których ubytku nie idzie wyjaśnić ani znaleźć.

18

Odp: abonament na wodomierz

dj napisał/a:

Jeśli np. w bloku 4-klatkowym "ucieka" półrocznie od 100m3 wody w górę to zobacz ile to litrów wody (1m3 = 1000 litrów), których ubytku nie idzie wyjaśnić ani znaleźć.

dj idzie dosc latwo to wyjasnic a czy daloby sie  ukrocic? Daloby sie ale...
no wlasnie,zapytam tak---> czy  daloby sie  ukrocic neiprawidlowe  parkowanie ? podobna sytuacja

Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.

19

Odp: abonament na wodomierz

WK napisał/a:

dj idzie dosc latwo to wyjasnic a czy daloby sie  ukrocic? Daloby sie ale...
no wlasnie,zapytam tak---> czy  daloby sie  ukrocic neiprawidlowe  parkowanie ? podobna sytuacja

Wyjaśniali to w S-ni, że liczniki te mają przekłamania nawet do 5-10%, albo ktoś ma przecieki w instalacji, których "gołym" okiem nie widać.

Jest sposób, ale mało realny do wykonania: w każdym mieszkaniu i przy liczniku głównym ustawić po jednej osobie w tym samym czasie i testować po kolei każde mieszkanie spuszczając np.po 100 litrów wody. Musiano by pilnować, aby w tym czasie nikt nie spuszczał innej wody np. w łazience, kiblu itp, a za pomocą krótkofalówki informacja o testowaniu konkretnego lokalu poszłaby do danej osoby "siedzącej" przy konkretnym liczniku w mieszkaniu.
Wiem, że finansowo czy w zebraniu odpowiedniej ilości ludzi jest to mało prawdopodobnie do wykonania, a poza tym wszyscy mieszkańcy w tym samym czasie musieliby udostępnić swój lokal z licznikiem. Byłby to pomiar najbardziej wiarygodny niż kierowanie się porównaniami z jakiegoś okresu, wzorami czy uśrednianiem wszystkich wyników na podstawie kilku poszczególnych.
Chyba zostaje nam przyjmować informacje jakie zawarto w rozliczeniach oraz tłumaczenia "speców" na temat niedokładności liczników czy ubytków niekontrolowanych hmm

20

Odp: abonament na wodomierz

dj napisał/a:

albo ktoś ma przecieki w instalacji, których "gołym" okiem nie widać.

Dosc ciekawie to nazwales big_smile ale mniej wiecej o to chodzi ,niektorzy  nazywaja to kradzieza inni cwaniactwem.
Plus przecieki mniejsze czy wieksze  "kropelkowe" np ze spluczek .

Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.

21

Odp: abonament na wodomierz

Nie wiem jak u was w bloku wygląda instalacja ale jeśli mielibyście na zewnątrz kran to zużycie wody było by możliwe. Druga sprawa to czy pod liczniki są bezpośrednio w lokalach czy w piwnicy. Jak w lokalach to musi ktoś oszukiwać nie ma bata. wink Jakie wgl. macie wodomierze? Elektroniczne czy zwykłe z licznikiem?

A co do tych przecieków to raczej niemożliwe żeby 100m^3 wyleciało metodą kropelkową z kranów spłuczek etc. wink

22

Odp: abonament na wodomierz

mzetka3 napisał/a:

A co do tych przecieków to raczej niemożliwe żeby 100m^3 wyleciało metodą kropelkową z kranów spłuczek etc.

dobrze ,ze ta  emotke dolozyles. smile

mzetka3 napisał/a:

Jak w lokalach to musi ktoś oszukiwać nie ma bata.

ano nie ma bata

Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.

23

Odp: abonament na wodomierz

rozbieznosci miedzy glownym i mieszkaniowymi to:
niepelne opomiarowanie i stosowanie  ryczaltow
pobor wody ponizej  progu rozruchowego i przecieki
niejednoczesnosc odczytow
zaokraglanie odczytow
niepoprawny montaz wodomierza mieszkaniowego

stosowanie wodomierzy niskiej klasy pomiarowej
nieprzestrzeganie legalizacji wodomierzy
uzywanie spluczek cisnieniowych
uszkodzenei,ingerencja w wodomierz
zapowietrzenie instalacji

Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.

24

Odp: abonament na wodomierz

i tak  dla ciekawosci
w s-ni nie ma  chyba ani jednego poprawnie zamontowanego  wodomierza mieszkaniowego
brak jest  koniecznych  odcinkow prostych  przed i za wodomierzem plu s umieszczenie w wysokim punkcie

Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.

25

Odp: abonament na wodomierz

mzetka3 napisał/a:

A co do tych przecieków to raczej niemożliwe żeby 100m^3 wyleciało metodą kropelkową z kranów spłuczek etc.

nawet jeżeli ze spłuczki to jakiś licznik by to odnotował
raczej w którymś mieszkaniu licznik jest niewłaściwie zamontowany
moje zużycie na domek jednorodzinny (8 osób) to ok 20m
wynika że w kilku mieszkaniach fucha zrobiona ....... skoro 100 m różnica tongue

Pogodnego dzionka big_smile