26

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

A co do pisowni - jak ktoś ma na to "papiery" to pewnie i na głowę też ma jakieś papiery ale "żółte", hihihi

to było do przewidzenia. Mam propozycje, zapisz się do PO idealnie pasujesz w ich szeregi.

27

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

Z twojej propozycji raczej nie skorzystam bo ze złodziejami nie trzymam. Wolę na razie JKM i jego zabawną partię, zawsze to coś innego od pozostałych złodziejskich partyjniaków i kacyków, hihihi
Ja w odróżnieniu do ciebie póki co nie mam żadnych papierów więc potrafię i myśleć i pisać o tym co sobie myślę, hihihi

28

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

No dobra to sprawy Polskiej zagmatwanej pisowni i ortografi mamy za soba, wiec skupmy sie nad tym aby ten Korwin mial okazje i mozliwosc powsadzac wrogow Polakow do wiezien i aby dolozyl swoja cegielke w rozmontowaniu tego potwora zwanego unia europejska.

29

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

RobinHut napisał/a:

Ja w odróżnieniu do ciebie póki co nie mam żadnych papierów więc potrafię i myśleć i pisać o tym co sobie myślę, hihihi

To skończ jakąś szkołę smile bo bez papierów marny Twój los.

No zobaczymy co zrobi, sam jestem ciekaw, niestety obawiam się że 2 głosy na tyką stertę komuchów to trochę mało.

30

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

Jakieś szkoły ukończyłem ale żółtych papierów mi nie dali , hihihi
Info, póki co to NP zdobyła dwa razy więcej głosów niż się tobie wydaje a swoją drogą do na początku naszej "demokratycznej" drogi , czyli na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, TRZECH posłów uparło się i dzięki nim doszło do lustracji w tym kraju, hihihi

31

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

Info robi sie upierdliwy jak wrzody na ........Niepasuje ci program KNP ?? nie musi.Wiec idz pisz pod tematami jakie to cudowne jest PIS np. Nikt ci nie broni.

32

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

Jakieś szkoły ukończyłem ale żółtych papierów mi nie dali , hihihi

pewności nie mam, ciągle o nich piszesz jakbyś komuś zazdrościł.

Info, póki co to NP zdobyła dwa razy więcej głosów niż się tobie wydaje a swoją drogą do na początku naszej "demokratycznej" drogi , czyli na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, TRZECH posłów uparło się i dzięki nim doszło do lustracji w tym kraju, hihihi

a tyczy się to ?

Info robi sie upierdliwy jak wrzody na ........Niepasuje ci program KNP ?? nie musi.Wiec idz pisz pod tematami jakie to cudowne jest PIS np. Nikt ci nie broni.

upierdliwe może być od lat mieszanie wszystkiego ze wszystkim, np skrajnie różnych partii, ludzi i wszystkiego co z tym wiązane.

33

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

info napisał/a:
Info, póki co to NP zdobyła dwa razy więcej głosów niż się tobie wydaje a swoją drogą do na początku naszej "demokratycznej" drogi , czyli na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, TRZECH posłów uparło się i dzięki nim doszło do lustracji w tym kraju, hihihi

a tyczy się to ?

za http://pl.wikipedia.org/wiki/Uchwa%C5%82a_lustracyjna

Uchwała lustracyjna
Uchwała lustracyjna – uchwała przyjęta przez Sejm 28 maja 1992 r., nakazująca ministrowi spraw wewnętrznych ujawnienie nazwisk posłów, senatorów, ministrów, wojewodów, sędziów i prokuratorów będących tajnymi współpracownikami UB i SB w latach 1945–1990. Uchwała nie dotyczyła współpracowników Wojskowej Służby Wewnętrznej[1].

Sposób wykonania tej uchwały doprowadził do odwołania rządu Jana Olszewskiego. Okoliczności odwołania rządu stały się przedmiotem konfliktu między zwolennikami rządu Olszewskiego a opozycją z prezydentem Lechem Wałęsą na czele. Opozycja oskarżyła Olszewskiego i Macierewicza o wykorzystywanie uchwały lustracyjnej Sejmu do ratowania mniejszościowego rządu, a zwolennicy rządu zarzucili opozycji i prezydentowi, że doprowadzili do odwołania rządu, gdyż ten chciał dokonać lustracji.

Spis treści  [ukryj]
1 Okoliczności podjęcia uchwały lustracyjnej przez Sejm
2 Uchwała lustracyjna w ocenie Trybunału Konstytucyjnego
3 Przypisy
4 Zobacz też
Okoliczności podjęcia uchwały lustracyjnej przez Sejm[edytuj | edytuj kod]
Rząd Jana Olszewskiego praktycznie od chwili swego powstania był rządem mniejszościowym (23 grudnia 1991, za powołaniem rządu głosowało 235 głosów, tj. nieznacznie powyżej 231 głosów; ten sukces rządu był możliwy dzięki głosom PSL, którego przedstawiciele nie weszli jednak do rządu i które nie było członkiem koalicji[2].

Kilkumiesięczne rozmowy Jana Olszewskiego z Unia Demokratyczną w sprawie poszerzenia koalicji załamały się w pierwszej połowie maja 1992. Równocześnie w drugiej połowie tego miesiąca zaostrzył się konflikt na linii Lech Wałęsa (ówczesny Prezydent RP) - Jan Olszewski. Kulminacja tego konfliktu nastąpiła 23 maja 1992, gdy Sejm odwołał z rządu Ministra Obrony Narodowej Jana Parysa po jego ostrym konflikcie z Prezydentem[3]. 24 maja 1992 Rada Unii Demokratycznej zwróciła się do klubu parlamentarnego tej partii, by wystąpił z wnioskiem o wotum nieufności dla rządu. 27 maja klub UD podjął w tej sprawie decyzję[4].

28 maja 1992 Janusz Korwin-Mikke nieoczekiwanie zgłosił w Sejmie projekt uchwały lustracyjnej, która - na jego wniosek - została przyjęta w tym samym dniu. Za uchwałą głosowało 186 posłów (KPN, ZChN, PC, NSZZ „Solidarność”, PSL-PL, PChD, UPR), przeciw 15, a 32 wstrzymało się (głównie SLD). Posłowie UD bezskutecznie usiłowali nie dopuścić do podjęcia uchwały przez zerwanie kworum[5].

29 maja 1992 Jan Rokita w imieniu grupy 65 posłów Unii Demokratycznej, Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Polskiego Programu Gospodarczego (tzw. mała koalicja) złożył w Sejmie wniosek o wotum nieufności dla gabinetu Jana Olszewskiego. Wnioskodawcy stawiali rządowi zarzuty dotyczące polityki gospodarczej. Głosowanie w sprawie odwołania rządu zaplanowano na 5 czerwca 1992[6].

29 maja 1992 eksperci sejmowi Zdzisław Galicki, Janusz Mordwiłko i Wojciech Sokolewicz wydali krytyczną opinię prawną nt. uchwały lustracyjnej z 28 maja 1992, stwierdzając, że została ona uchwalona sprzecznie z regulaminem Sejmu, zawiera nieprecyzyjne sformułowania oraz jest sprzeczna z prawem[7]. Krytykę tę ci sami eksperci rozwinęli w opinii uzupełniającej z 2 czerwca 1992[8]

1 czerwca 1992 doszło do spotkania Tadeusza Mazowieckiego i Waldemara Pawlaka. "Pawlak zobowiązał się wobec Mazowieckiego, że PSL będzie głosował za wotum nieufności i w zamian za to Unia będzie głosowała za powierzeniem Pawlakowi misji tworzenia rządu, jeśli prezydent go wskaże – ale bez zobowiązania, że UD do gabinetu wejdzie"[4]. Jednak "mała koalicja" nawet z posłami PSL i SLD miała za mało głosów do odwołania rządu. Decydująca była postawa KPN.

4 czerwca 1992 rano Antoni Macierewicz, sprawujący wówczas funkcję ministra spraw wewnętrznych, przedstawił w Sejmie tzw. listę Macierewicza z nazwiskami osób zarejestrowanych w archiwach po byłej SB jako tajni współpracownicy UB i SB. Wbrew brzmieniu uchwały lustracyjnej Macierewicz podkreślił, że nie są to nazwiska agentów, ale osób, które w archiwach SB zostały zarejestrowane jako agenci. Wbrew uchwale Sejmu lista nie obejmowała nazwisk wojewodów, sędziów i prokuratorów. Na liście były nazwiska ówczesnego Prezydenta RP i ówczesnego Marszałka Sejmu, parlamentarzystów niemal ze wszystkich ugrupowań sejmowych, szefa doradców premiera, dwóch konstytucyjnych ministrów oraz 6 wiceministrów.

4 czerwca 1992 wieczorem Sejm podjął uchwałę o odwołaniu rządu Jana Olszewskiego[9]. O upadku rządu zdecydowało stanowisko posłów KPN, którzy - jak powiedział w wystąpieniu sejmowym Adam Słomka - głosowali przeciwko rządowi, gdyż ten wykorzystał uchwałę lustracyjną do próby rozbicia jego partii[10].

Uchwała lustracyjna w ocenie Trybunału Konstytucyjnego[edytuj | edytuj kod]
Trybunał Konstytucyjny w Orzeczeniu z dnia 19 czerwca 1992 r., sygn. akt U 6/92 (OTK 1992, poz. 13) stwierdził niezgodność "uchwały lustracyjnej" z:

art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1952 r. (w ujęciu z 1992 r.) przez naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności przez niezapewnienie ochrony praw osoby ludzkiej i dopuszczenie do naruszenia jej godności, powodując tym samym niezgodność z art. 23 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93) i art. 17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167),
art. 1, art. 2 zdanie pierwsze oraz art. 23 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego, i zasady demokracji przedstawicielskiej,
art. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez nałożenie na Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze pozaustawowej obowiązku wkroczenia w sferę praw obywateli, a nadto przez nałożenie na Ministra Spraw Wewnętrznych obowiązku działania naruszającego obowiązujące ustawy,
art. 12 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 180) oraz art. 21 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179) przez nałożenie na Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze uchwały obowiązku udzielania informacji, o których mowa w tych przepisach,
art. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej (Dz.U. Nr 40, poz. 271 z późn. zm.) przez stworzenie Ministrowi Spraw Wewnętrznych pozaustawowej podstawy kompetencyjnej zwalniającej go z obowiązku przestrzegania ustawy.
Stosowanie uchwały zawieszono na mocy Obwieszczenia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 1992 r. o zawieszeniu stosowania uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. (M.P. Nr 20, poz. 157) z dniem 19 czerwca 1992 r., zaś Obwieszczeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 1992 r. o utracie mocy obowiązującej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. (M.P. Nr 34, poz. 245) uchylono ją 20 października 1992 r. Od orzeczenia zdanie odrębne zgłosił sędzia Wojciech Łączkowski.

Może tyczy się to tego, że JKM nie jest królikiem, który właśnie wyskoczył z kapelusza. JKM dwie dekady temu uczestniczył w czyszczeniu tego Państwa, ale zidiociałe społeczeństwo agentów tego nie chciało. Agenci głosują przez lata na swoich - PSL i obecne PO, a także na obecne SLD, a reszta społeczeństwa spokojnie patrzy, jak im kraj okradziono, zadłużono i sprzedano Berlinowi.

Pozdrawiam
Japco

34

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

Info chciałby czymkolwiek zabłysnąć ale ja na  razie zabłysnął tylko tym, że posiada papiery na swoja ortografię i że pisze tu w tzw pomroczności jasnej po kilku browarkach.
Wracając do JKM - jego zdaniem Obama nie jest czarny tylko czerwony - DOBRE !!!!!!!!! Wymiata gość.....Tu znowu JKM trzeźwo patrzy na politykę USA , która i moim zdaniem jest znowu polityką Polaczków na klęczkach tak jak kiedyś przed Moskwą tak teraz przed USA i UE. Mądrzy polscy politycy powiedzieliby jasno - albo znosicie nam wizy albo koniec z pomaganiem wam w okupacji innych krajów.

35

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

Kiedyś na takie coś trafiłem w necie:

Przypominam o czterech etapach podbijania państwa:

1. Demoralizacja – 15-20 lat

2. Destabilizacja – 2-5 lat

3. Kryzys – ok. 2 miesięcy

4. „Normalizacja” (przez obce wojska, „lidera-zbawcę”)

U nas właśnie poniekąd występuje etap czwarty. UE "ratuje nas" przed umową gazową z Rosją. Poza tym błagamy na kolanach o to, aby na naszym terytorium stacjonowały wojska USA...

Czemu Polacy psioczą na kraj? Bo mylą pojęcia. To nie kraj jest zły. To politycy, których dopuściliśmy do władzy, uprzykrzają nam życie na wszelkie sposoby. To nie Polska jest winna jako kraj. Jakby powiedział Korwin: to ta banda złodziei.

Pozdrawiam
Japco

36

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

Info chciałby czymkolwiek zabłysnąć ale ja na  razie zabłysnął tylko tym, że posiada papiery na swoja ortografię 

to po kilku dniach odkryłeś że mogą być inne papiery niż żółte smile widzę postęp.

Może tyczy się to tego, że JKM nie jest królikiem, który właśnie wyskoczył z kapelusza. JKM dwie dekady temu uczestniczył w czyszczeniu tego Państwa, ale zidiociałe społeczeństwo agentów tego nie chciało. Agenci głosują przez lata na swoich - PSL i obecne PO, a także na obecne SLD, a reszta społeczeństwa spokojnie patrzy, jak im kraj okradziono, zadłużono i sprzedano Berlinowi.

może...tak, może nie... dla mnie jest to trąba słonia, miało się to tyczyć jakiejś mojej wypowiedzi (skoro było skierowane do mnie) tylko że totalnie nie wiadomo jakiej. Po za tym o stażu JKM w polityce już pisałem.

Wracając do JKM - jego zdaniem Obama nie jest czarny tylko czerwony - DOBRE !!!!!!!!! Wymiata gość.....Tu znowu JKM trzeźwo patrzy na politykę USA , która i moim zdaniem jest znowu polityką Polaczków na klęczkach tak jak kiedyś przed Moskwą tak teraz przed USA i UE.

tia wymiata.. a może Ty jesteś zbyt mało rozgarnięty by dostrzec że dość sporo ludzi mówi to samo od kilku lat. Jest tylko jedno małe ale... są ważniejsze problemy niż patrzenie i krytykowanie innych.

A z klękaniem to coś Ci się pomyliło bo zarówno EU jak i USA uklęknęło przez Rosją. EU to jeden wielki moloch który ma 2 zadania, 1 uchronić niemiecką gospodarkę przez konkurencją (co robi wyśmienicie), 2 ułatwić Rosjanką kontrolę na strefą europejską (co Pani Kanclerze dumnie realizuje).  USA zaś a dokładniej mówiąc barak jest jedynym prezydentem w historii USA, który tak głęboko s struktury kraju wpuścił Rosjan, jest też jedynym prezydentem który zezwolił na włącznie kapitału rosyjskiego do spółek amerykańskich.

Mądrzy polscy politycy powiedzieliby jasno - albo znosicie nam wizy albo koniec z pomaganiem wam w okupacji innych krajów.

na jakiej podstawie twierdzisz że możemy im stawiać jakiekolwiek warunki ? USA już kilka lat temu (za rządów PO) oddało naszą strefę wpływów federacji rosyjskiej i mówić kolokwialnie ma nas w D. i nie przypominam sobie byśmy im kiedykolwiek i w czymkolwiek pomagali.

Czemu Polacy psioczą na kraj? Bo mylą pojęcia. To nie kraj jest zły. To politycy, których dopuściliśmy do władzy, uprzykrzają nam życie na wszelkie sposoby. To nie Polska jest winna jako kraj. Jakby powiedział Korwin: to ta banda złodziei.

i 100% zgoda... tylko ktoś ich wybrał.

heh, jeszcze tylko szpiega brakuje ;]

37

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

Info, dobrze byłoby żebyś jeszcze nauczył się czytać ze zrozumieniem zamiast skakać tu na forum jak żyd w pustym sklepie, hihihi
Wypij browarki i może zajmij się np zamiataniem ulicy, hihihi

38

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

Z ciekawości chyba zacznę robić statystykę ile napisałeś postów nie związanych z tentem lub nic nie wnoszących do tematu. Wbrew pozorom jakąś mi smutno że prawie sąsiad prezentujący inne zdanie nie potrafi rozmawiać a tylko obrażać.

Nie jestem osobą nieomylną, zwłaszcza że u mnie temat "fora" przerabiany jest w biegu, więc wyjaśnij mi co źle zrozumiałem / nie doczytałem. 

Pamiętaj że Jude rządzi tym światem... więc nie podskakuj tongue

39

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

Info, nie pisze się "jakąś" tylko "jakoś", hihihi
A kto ci powiedział że Jude rządzą światem ? Ferdek Kiepski po trzech browarach ?
Skończ już chłopie ze swoimi bzdurami , hihihi

40

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

Nic dodac nic ujac duze ''LUBIE'' dla japco                                                                                           

Japco napisał/a:

Kiedyś na takie coś trafiłem w necie:

Przypominam o czterech etapach podbijania państwa:

1. Demoralizacja – 15-20 lat

2. Destabilizacja – 2-5 lat

3. Kryzys – ok. 2 miesięcy

4. „Normalizacja” (przez obce wojska, „lidera-zbawcę”)

U nas właśnie poniekąd występuje etap czwarty. UE "ratuje nas" przed umową gazową z Rosją. Poza tym błagamy na kolanach o to, aby na naszym terytorium stacjonowały wojska USA...

Czemu Polacy psioczą na kraj? Bo mylą pojęcia. To nie kraj jest zły. To politycy, których dopuściliśmy do władzy, uprzykrzają nam życie na wszelkie sposoby. To nie Polska jest winna jako kraj. Jakby powiedział Korwin: to ta banda złodziei.

Pozdrawiam
Japco

41

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

Korwin znowu wymiata a dopiero co dostał nominację na euroosła :
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/korwin-m … u-ue/lcg0l

42

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

Ryszard Ochudzki napisał/a:

Nic dodac nic ujac duze ''LUBIE'' dla japco                                                                                           

Japco napisał/a:

Kiedyś na takie coś trafiłem w necie:

Przypominam o czterech etapach podbijania państwa:

1. Demoralizacja – 15-20 lat

2. Destabilizacja – 2-5 lat

3. Kryzys – ok. 2 miesięcy

4. „Normalizacja” (przez obce wojska, „lidera-zbawcę”)

U nas właśnie poniekąd występuje etap czwarty. UE "ratuje nas" przed umową gazową z Rosją. Poza tym błagamy na kolanach o to, aby na naszym terytorium stacjonowały wojska USA...

Czemu Polacy psioczą na kraj? Bo mylą pojęcia. To nie kraj jest zły. To politycy, których dopuściliśmy do władzy, uprzykrzają nam życie na wszelkie sposoby. To nie Polska jest winna jako kraj. Jakby powiedział Korwin: to ta banda złodziei.

Pozdrawiam
Japco

Dzięki za "lubię". Dobrze wiedzieć, że czasem napiszę coś wartościowego smile

Pozdrawiam
Japco

P.S. A propos "lubię": Na fejsie póki co mnie nie ma, a wiadomo, że ten, kogo nie ma na fejsie, nie istnieje big_smile

43

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

Skończ już chłopie ze swoimi bzdurami , hihihi

Po pierwsze musisz najpierw udowodnić że są to bzdury a nawet nie próbowałeś, po drugie co mam robić ? wymiatać by plebs miał o czym gadać ?

A kto ci powiedział że Jude rządzą światem ? Ferdek Kiepski po trzech browarach ? 

Nie trzeba tego mówić, widać gołym okiem, chociaż jest to element pośredni. Prawdziwą władzę od wieków i tak sprawują masoni.

Korwin znowu wymiata a dopiero co dostał nominację na euroosła :

tak ciepła posadka i kapusta na alta. Nie nazwałbym tego wymiataniem tylko brakiem szacunku czy też gimbusowym zachowaniem.

@Japco - patrząc na ruchy kapitałów to te punkty raczej średnio pasują do naszej sytuacji, nie było destabilizacji bo nie można destabilizować czegoś czego niema, nie może być kryzysu w kraju który niczego nie ma (prawdziwego kryzysu) i nie ma czego "normalizować" skoro większość i tak jest w rękach najeźdźcy.

Przypominam że podział terytorialny polski między Rosję a Niemcy jest znany kilka lat.

44

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

... w rękach najeźdźcy oddane dobrowolnie.

45

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

info napisał/a:

Przypominam że podział terytorialny polski między Rosję a Niemcy jest znany kilka lat.

Rozwin jesli mozesz

46

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

info napisał/a:

@Japco - patrząc na ruchy kapitałów to te punkty raczej średnio pasują do naszej sytuacji, nie było destabilizacji bo nie można destabilizować czegoś czego niema, nie może być kryzysu w kraju który niczego nie ma (prawdziwego kryzysu) i nie ma czego "normalizować" skoro większość i tak jest w rękach najeźdźcy.

Można na naszą sytuację inaczej spojrzeć. W Polsce wszystko zostało sprzedane, a następnie przeważnie zamknięte. Staliśmy się kolonią krajów zachodnich. Na początku tego wieku mieliśmy w Polsce już fazę nr 3 - kryzys. Ponad 2 mln bezrobotnych, a ta liczba cały czas by rosła.

W 2004 roku dołączono nas do wspólnoty europejskiej i jednocześnie do strefy Schengen. Faza nr 4 - normalizacja - to właśnie wstąpienie do tzw. struktur europejskich. Na kolanach wchodziliśmy do czegoś, co miało nam zapewnić przetrwanie jako państwu. To przetrwanie przede wszystkim było zapewnione poprzez eksport bezrobocia. Przez lata emigranci zarobkowi ratowali sytuację w kraju. To ich pieniądze sprawiły, że w Polsce był popyt, a dzięki temu handel się rozwijał. Te pieniądze się kończą, bo ludzie już nie chcą wracać do kraju, a my tych tłustych lat nie umieliśmy wykorzystać. Na handlu zarobiły przede wszystkim obce firmy... My w tym czasie nie umieliśmy rozkręcić produkcji, mając popyt wewnętrzny.

Teraz co? Premier ratuje budżet, okradając przyszłych emerytów. Gdyby tego nie zrobił, byłyby cięcia, ludzie by się przestraszyli. Ludzie w strachu, to ludzie, którzy nie wydają pieniędzy. Przynajmniej na głupoty. Brak popytu, to niższe wpływy z podatków w handlu, czyli z budżetem jeszcze gorzej... I dalej cięcia... Wyrzucamy urzędników lub obcinamy im pensje, to dalej mniej kasy na rynku... I tak dalej... Równia pochyła...

Znowu jesteśmy w fazie nr 2, utrzymywanej sztucznie. Zaraz faza nr 3 i 4. Teraz możemy zostać tylko drugą Grecją. W sumie Polacy by chcieli mieć taki kryzys jak w Grecji, ale my będziemy mieli to samo, tyle że przy 4 razy niższych zarobkach.

Jest pewna teoria, którą wyznawał Henry Ford: popyt się rusza, jeśli ludzie dobrze zarabiają. W pewnym momencie ważną grupą klientów Forda stanowili ... jego pracownicy... Takie coś kiedyś wyczytałem, ale w temat się nie wgłębiałem.

Jeśli konkurencyjność naszego kraju wynika jedynie z tego, że jesteśmy tanią siłą roboczą, która będzie zarabiała tyle, co na zachodzie, za blisko sto lat, i to się nie zmieni, to mamy problem. Nie będzie nas stać nawet na produkowane przez nas wyroby...

Jak to powiedział jeden z polityków w przemówieniu: (...) stoimy nad przepaścią (...) musimy wykonać krok do przodu (...) big_smile

Pozdrawiam
Japco

47

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

Japco, mu już nawet tanią siłą roboczą nie jesteśmy bo nawet koszulki na 25 lecie zmiany ustroju z komunistycznego na postkomunistyczny zostały zamówione nie w polskich zakładach włókienniczych ale w BANGLADESZU.
Jakbyś nie wiedział to np takie firmy jak Adidas czy Continental też nie produkują w rodzimych krajach tylko uciekają tam gdzie tania siła robocza. Na świecie rządzą korporacje i banki a nie polityczne świnie przy korycie lub do niego pchające się, hihihi

48

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

Rozwin jesli mozesz

a co tu gadać, jesteśmy w strefie niemieckiej. Ogólnie mówiąc wyznacznikiem jest Wisła. To jest dość stara teoria ale dzisiaj się realizuje. Pasuje do inwestycji rosyjskich (chodzić dość sporo ich w 3city) i działań niemieckich, np wykupu gruntów a kupili ich już bardzo dużo, w sumie dziwne że jeszcze granice są po staremu.

Swoją drogą Niemcy i Rosjanie bardzo sprytnie osadzili swojego premiera, prezydenta a oni pięknie niszczą wszystko jak leci. Na bieżąco zmienia się prawo by polskie firmy nie mogły konkurować z zagranicznymi, startować w przetargach, wszystko co przynosiło jakikolwiek dochód w tym kraju jest w rękach niemieckich albo rosyjskich a sam naród jest uzależniony od rosji (ropa, gaz, prąd). Układ idealny... tylko nie dla nas.

Mieliśmy 3 stocznie na świecie, przyszło PO i klops.. za to nagle wszystkie kontrakty dostają Niemcy, budują stocznie a roboty mają na lata... Lot... tu może obrazowo:
http://pics.tinypic.pl/i/00537/9ltrk4ui9dko.png

Dziwny zbieg okoliczności że tam gdzie pokaże się PO nagle wszystko bankrutuje i przynosi miliardowe starty. No ale nie jest to jedyny dziw.

Pierwsze wygrane wybory... ludzie nie znają historii, nagle mają amnezje wybiórcza, nie kojarzą faktów, ludzi, nazwisko itd. ok rozumiem... 5 lat okradania, jawnego okłamywania i kolejne wygrane wybory... tego już nie rozumiem. Czasem się zastanawiam jak potężnym trzeba być idiotą by drugi i trzeci raz zagłosować na kogoś kto mnie jawnie okrada i oszukuje.

49

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

@RobinHut - odnośnie naszych sporów, to przepraszam jeśli gdzieś Cie uraziłem.

50

Odp: Korwin kontra reżimowa telewizja(mocne)

kolejny news rodem z EU..  w Polsce są bardzo nowoczesne cementownie, w rankingu 4 na świecie. Do zamknięcia, nie spełniają norm.. pewno za nowe albo coś.