1

Temat: Niegospodarność Burmistrza

Burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński podczas wyborów krytykował Mirosławę Lehman za wydawanie pieniędzy na prawo i na lewo.
Mam pytanie do Pana Mieczysława:
Niedawno odbył się przetarg na "Rynek Kartuski" Gmina posiada na ten cel kwotę 1.050.000 zł.
W przetargu wzięła udział pewna firma z ul. Chmieleńskiej z kwotą 1.619.910 zł., z którą zostanie podpisana umowa.
Jak nazwać to działanie? Czy Burmistrz z własnej kieszeni dołoży brakujące 600.000 złoty?
Na remont skateparku przy SP nr 2 nie ma, taniej wychodzi owinąć taśmą ostrzegawczą.
Nie ładnie tak robić. Podziękujemy Panu za dwa lata.