1

Temat: Bez uczynków nie ma Zbawienia.

Przez setki lat toczono spory o to z czego jesteśmy zbawieni, z Łaski czy z uczynków a może sama wiara wystarcza?

Opierając się na wybranych z Biblii wersetach można uzasadnić każde z powyższych twierdzeń, jaka zatem jest Prawda, gdy weźmiemy pod uwagę wszystko co można znaleźć na ten temat w Biblii i oceniwszy to oczyma duchowymi?

Odpowiedź jest taka, że muszą zaistnieć wszystkie te czynniki by człowiek uzyskał zbawienie czyli musi otrzymać Łaskę,  uwierzyć i musi wypełnić uczynki.

Oczywiście nie możemy sobie zapracować na zbawienie, ale z drugiej strony bez pracy nie osiągniemy zbawienia, Bóg nikogo nie będzie zbawiał " Na siłę".

Bez wiary nie ma zbawienia i nie ma wiary bez uczynków, jest martwa, byśmy otrzymali właściwą wiarę i dobre zrozumienie Pism musi pojawić się Łaska, albowiem nic człowiek sam z siebie nie może dostać o ile nie otrzyma tego z Góry.

Prześledźmy te procesy od strony nazwijmy to umownie - Technicznej.

a. Bóg przygląda się ludziom i komu zechce daje odrobinę wiary i zrozumienia, można to przyrównać do rolnika, który sprawdza ziemię sypiąc na nią ograniczoną ilość ziaren.

b. Człowiek zaczyna robić postępy, wyraża zainteresowanie, zaczyna szukać, modlić się itd , wówczas Bóg udziela mu więcej wiary i zrozumienia spraw Duchowych.

c. W odpowiednim momencie dochodzi do zrozumienia, że będąc w obecnym świecie, jest niejako martwy w oczach Boga, musi to zmienić, czyli przyjmuje to co znacie pod słowem Chrzest a które powinno brzmieć Zanurzenie prawidłowo, nawiasem mówiąc nawet kościół chrzcił dorosłych i przez zanurzenie do 1200 roku.

Przyjmując zanurzenie dana osoba staje się świętym-oddzielonym, od czego? Od obecnego systemu, którego aktualnie bogiem jest szatan, bóg znaczy władca. Wiemy i o tym z Biblii, wszak: " Cały świat leży w mocy złego", albo " albowiem bóg tego systemu rzeczy zaślepia umysły niewierzących".

Taki człowiek w pełni potwierdza wówczas, że jest Dzieckiem Boga, przyjmuje tę Łaskę, potwierdza to swoimi uczynkami, zwłaszcza oddaniem się Bogu właśnie poprzez Zanurzenie.

Tak tak,  nie każdy człowiek jest Dzieckiem Boga jak się powszechnie mniema, jest to zapisane, kto nim jest, w Ewangelii Jana 1:11-13  , mało tego są przecież i synowie złego...

Później trzeba żyć zgodnie z wymaganiami Boga a więc i tutaj pojawiają się uczynki, trzeba także wytrwać do Końca... - Kolejny warunek, który należy spełnić.

"Nie jesteście częścią świata jak i ja nie jestem" - Jezus , a Jan mówi później: " Nie mówię wam abyście wyszli ze świata, ale byście pozostali niesplamieni przez świat".

Dzisiaj ślepi przewodnicy, którzy stali się nie tylko częścią owego diabelskiego systemu, ale wręcz byli i przecież w znacznej części nadal są u jego sterów wiodą ślepych niczym biblijni ślepcy na zatracenie.

Jeśli szybko się nie otrząśniesz, nie zaczniesz prosić TYLKO Ojca i TYLKO poprzez Syna o wiarę i zrozumienie to niebawem przepadniesz wraz z obecnym systemem jako jego integralna część.

Wiedz, że diabeł nikim taki się nie zajmuje jak tymi, którzy zaczynają rozglądać się we właściwym kierunku i próbują wejść na Drogę, atakuje frontalnie lub drobnymi kroczkami, zasiewa zwątpienie, podsuwa inne rzeczy, trzyma w nałogach, bliscy wyrzekają się takich osób lub więzi się rozluźniają, wszak Te Sprawy są głupota dla świata i durnością, płynąć też trzeba pod prąd w tym świecie i można popaść w ruinę materialną, diabeł zrobi wszystko co może, by cię odwieść człowieka od szukania Spraw Królestwa - o to zalecił czynić starania Jezus, zobacz ostatni werset 12 rozdziału Objawienia, tam masz napisane kim zajmuje się diabeł, kogo zwalcza, reszta jest mu obojętna - jest w jego systemie, do niego niejako należy.

Zatem Łaska, Wiara i Uczynki są Koniecznymi a z nich najważniejszym jest oddanie się Bogu Jedynemu i poświadczenie tego Zanurzeniem, bez tego nie ma zbawienia, no chyba, że Jezus sobie żartował, gdy to oświadczył Jasno i Wyraźnie Nikodemowi.

Zrozum, na świecie są dwie grupy ludzi, jedna do której należy ogromna większość ludzi trwa w ciemności i zmierza ku zagładzie, ciąży na nich gniew Boga a druga grupa to oddzieleni od obecnego systemu, ci żyją w oczach Boga i takich jest niewielu, musisz postarać się być w tej małej grupie o ile chcesz żyć wiecznie, zawsze młody, bez wojen, chorób i doświadczyć na sobie tych słów:

"Nawet ucho nie słyszało ani oko nie widziało co nam Bóg przygotował..".

Módl się jak wyżej zaleciłem, tylko do Ojca i tylko przez Jezusa Pomazańca i proś o pomoc, o wiarę, o zrozumienie Pism i czytaj Biblię, na co dzień zaś postępuj naśladując Jezusa a ocalejesz jeśli wejdziesz na Drogę i na niej pozostaniesz aż do Końca, który zdaje się być bardzo bliski, śpiesz się zatem bo możesz nie zdążyć a jak pisałem diabeł zaraz będzie chciał ci zabrać to co teraz posiałem.

Wybierz Życie, po co masz umierać? - To są słowa samego Boga, z Biblii, kieruje je także do ciebie.

Zobacz teraz to co napisałem o tzw "Chrzcie" , czyli Zanurzeniu - Konieczny warunek jaki trzeb spełnić, by wejść do Królestwa - odtworzonego Raju na ziemi! / Mt.5:5 . Daniel 2:44 /

Zobacz Teraz - https://www.salon24.pl/u/salamon/851196 … -w-mediach

Myślisz, że posiadasz WAŻNY / KONIECZNY do Zbawienia!/ Chrzest? =  https://www.salon24.pl/u/salamon/851196 … -w-mediach