1

Temat: Gm. Kościerzyna. Przyszłoroczny budżet uchwalony

Przy dwóch głosach wstrzymujących kościerscy radni uchwalili plan finansowy na rok 2017. W sumie przyszłoroczne dochody mają wynieść 69.005.897,00 zł, wydatki zaś  68.465.897,00 zł.. Na zadania inwestycyjne zaplanowano blisko 11 mln zł. Kwota ta ma ulec jednak zwiększeniu po rozdysponowaniu nadwyżki budżetowej.

Czytaj więcej w portalu Koscierski.info