176

Odp: Kaczyńscy - nieszczęście narodu!

Umowa zlecenia

Zawarta w dniu 5 sierpnia 2015 r. w Warszawie pomiędzy Dr Jarosławem Kaczyńskim prezesem PiS, a dr Andrzejem Dudą kandydatem na prezydenta RP z woli Prezesa zwanym dalej Zleceniobiorcą.
§1
Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie w następujących zadań:

1. Podpisywanie wszystkiego co mu się przedstawi do asygnaty.
2. Wychwalanie pod niebiosa partii PiS a w szczególności prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego
3. Uczestnictwo w uroczystościach religijnych z udziałem biskupów i innych hierarchów Kościoła rzymsko katolickiego.
4. Uczestnictwo w imprezach sportowych jako widz, ze szczególnym uwzględnieniem skoków narciarskich, widowisk piłkarskich i innych masowych.
5. Odbywanie wycieczek zagranicznych i spotkań z zagranicznymi politykami przy czym zleceniobiorca nie ma prawa składać żadnych deklaracji, ani podejmować decyzji w sprawach polityki zagranicznej bez konsultacji z Prezesem PiS;
6. Jazda na nartach w czasie wolnym od obowiązków w Belwederze.
§ 2
Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności
§ 3
Za wykonanie prac określonych w § 1 Zleceniobiorca otrzyma po ich wykonaniu wynagrodzenie od suwerena miesięcznie w wysokości 20.138 zł.
§4
Oprócz wynagrodzenia Zleceniobiorca otrzyma benefity w postaci samochodów służbowych, bezpłatnych przejazdów wszystkimi środkami lokomocji w tym bezpłatne paliwo do samochodów, bezpłatne wyżywienie, opierunek i zakwaterowanie.
§ 5
Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat z możliwością przedłużenia na następne 5 lat.
§ 6
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową nie mają zastosowania żadne przepisy, a jedynie nieomylna wola Prezesa PiS
§ 7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

                   (Zleceniodawca)                          (Zleceniobiorca)
                Dr Jarosław Kaczyński                            Dr Andrzej Duda

Religia jest obrazą godności człowieka! Rzymski katolicyzm jest najbardziej niemoralną religią w całej historii ludzkości, to szkoła fałszu, obłudy, hipokryzji, szalbierstwa i cynizmu.

177

Odp: Kaczyńscy - nieszczęście narodu!

https://naforum.zapodaj.net/thumbs/05323285ec9f.jpg

Religia jest obrazą godności człowieka! Rzymski katolicyzm jest najbardziej niemoralną religią w całej historii ludzkości, to szkoła fałszu, obłudy, hipokryzji, szalbierstwa i cynizmu.

178

Odp: Kaczyńscy - nieszczęście narodu!

Po zamachu na Macierewicza mamy kolejny zamach na premierkę Szydlową.

W świątyniach ruszyły modlitwy, żeby święty Krzysztof, patron kierowców otoczył premier Szydło większa opieką. Ale w takiej sytuacji nawet święty jest bezradny.
++++++++++
Media pro PiS-owskie przesądziły:
Kolumna jechała drogą główną. Z drogi podporządkowanej wyjechał inny samochód.
Nie prawda.

Fiat jechał w tym samym kierunku, nie z podporządkowanej drogi i skręcał w lewo. Borowik wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej i skrzyżowaniu z lewej strony.
+++++++++++
Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar
skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.
I po temacie.
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/3895bbb9cd47.jpg
Miejsce wypadku samochodu pani premier. Oświęcim, skrzyżowanie Powstańców Śląskich z Orzeszkowej. Drzewo. Nie będę drwił, że pancerne, bo lud smoleński zakrzyknie, że hejtuję.
Czarna strzałka pokazuje ruch samochodu pani premier, czerwona – fiata. który chciał skręcić w Orzeszkową.
Skrzyżowanie, podwójna ciągła. Krzyżówka w sam raz do rozwiązywania na testach egzaminacyjnych na prawo jazdy. Mnie się wydaje, ze nawet interwencja świętego Krzysztofa na nic by się tu zdała

Religia jest obrazą godności człowieka! Rzymski katolicyzm jest najbardziej niemoralną religią w całej historii ludzkości, to szkoła fałszu, obłudy, hipokryzji, szalbierstwa i cynizmu.

179

Odp: Kaczyńscy - nieszczęście narodu!

Współczuje temu kierowcy tego fiacika, pewnie go zahukali że do wszystkiego co powiedzieli sie przyznał ....

Kiedyś miałem kontakt z tymi oszołomami, jeszcze za czasów Wałęsy. Na trasie z Miechucina do Mirachowa 'zepchnęli' mnie na pobocze. Jechałem z dzieckiem gdzieś  70.... oni przelecieli grubo ponad 100. Gdy zobaczyłem w lusterku drugiego pędzącego na mnie odbiłem automatycznie w prawo i zjechałem na pobocze. Jadący na końcu samochód policji dopiero sie zatrzymał.... dlatego wiem że jechali z Wałesą... 
Jechali na światłach bez sygnału ......Same światła  przy takich prędkościach praktycznie są bez znaczenia....

Pogodnego dzionka big_smile

180

Odp: Kaczyńscy - nieszczęście narodu!

https://naforum.zapodaj.net/thumbs/0c011c33c86f.jpg

Religia jest obrazą godności człowieka! Rzymski katolicyzm jest najbardziej niemoralną religią w całej historii ludzkości, to szkoła fałszu, obłudy, hipokryzji, szalbierstwa i cynizmu.