126

Odp: Prasówka i kontrowersje

Masz rację. W dobie wszechobecnego dostępu do internetu i portali społecznościowych człowiek, osobliwie młody, jest ciągle na świeczniku - zazwyczaj sam z własnego wyboru, ale jednak zdarza się, że pada ofiarą jakiegoś głupiego żartu, nagonki, linczu. O ile niekiedy jest to słuszne - w przypadku chociażby upubliczniania wizerunku pedofilów czy innych zbrodniarzy, ku przestrodze innym, o tyle w przypadku jakichś szkolnych przepychanek, zemst na koledze czy koleżance, naśmiewania się z "babskiej" fryzury kolegi z klasy czy innych wydumanych przyczyn koniecznych do nagłośnienia i upublicznienia - portale społecznościowe są bardzo niebezpiecznym narzędziem i niejednokrotnie już doprowadziły do tragedii (sama znam jedną tragiczną historię, która skończyła się jak skończyła min. przez facebooka).

Nie wszystko co pozytywne jest legalne. Nie wszystko co takie legalne, pozytywnym jest.

127

Odp: Prasówka i kontrowersje

Jak uchronić nasze dzieci przed uzależnieniami?

Właśnie zakończyła się Konferencja Profilaktyczna, na której pedagodzy, terapeuci uzależnień, rodzice i psycholodzy dyskutowali o tym, jak przeciwdziałać uzależnieniom u młodzieży - zarówno w czasie wakacji, jak i na co dzień. Konferencja odbyła się w małej miejscowości Pustniki na Mazurach.
(...)

- Od lat wiadomo, że podstawową sprawą w przeciwdziałaniu uzależnieniom czy szkodliwemu używaniu narkotyków lub alkoholu jest dobra relacja młodzieży z ich opiekunami - rodzicami, nauczycielami pedagogami. Z młodymi ludźmi należy rozmawiać; uczyć ich nazywać to, co czują, uczyć sobie radzić ze stresem, napięciami, lękiem w zdrowy sposób. - mówi Robert Banasiewicz.

Wtórowała mu w tym psycholog znana z programów telewizyjnych poświęconych wychowywaniu dzieci, Maria Rotkiel, podkreślając jak ważnym jest umiejętność otwartej rozmowy oraz umiejętność budowania więzi.

Zgromadzeni na konferencji pedagodzy podkreślali jednocześnie, że niezbędnym w przeciwdziałaniu uzależnieniom jest współpraca z psychologami i terapeutami uzależnień. Dzięki ich wsparciu i zrozumieniu, efektywniej mogliby wspierać dzieci i młodzież - między innymi poprzez możliwość konsultowania swoich wątpliwości i obserwacji na temat wychowanków. Jednocześnie, podkreślali wagę tego rodzaju spotkań - dzięki takim debatom mogą między sobą dzielić dobre praktyki i budować współpracę.

Konferencja odbyła się w Ośrodku Leczenia Uzależnień Dom-Rehab i jest pierwszą z tego cyklu. Odpowiadając na zapotrzebowanie Robert Banasiewicz planuje kolejne konferencje poświęcone profilaktyce pierwszorzędowej już we wrześniu.

Źródło: psychologia.net

"Refleksje pisane piórem anioła"- tomik refleksyjnej poezji, do nabycia w księgarni internetowej Ridero.

Miłego dnia smile

128

Odp: Prasówka i kontrowersje

Owszem, najważniejsza profilaktyka to relacja dziecka z rodzicami bądź ich opiekunami. Jeżeli ta podstawowa relacja społeczna będzie zdrowa tj. taka, która zawiera rozmowę, miłość, wzajemne zrozumienie i zaufanie, to myślę, że o żadncyh uzależnieniach nie może być mowy. smile

Nie wszystko co pozytywne jest legalne. Nie wszystko co takie legalne, pozytywnym jest.

129

Odp: Prasówka i kontrowersje

Jak rozmowy o finansach wpływają na relacje w związkach?

Jak wynika z badania: "Budżet domowy polskich par" przeprowadzonego na zlecenie Grupy KRUK, 1/5 Polaków do wydawania pieniędzy podchodzi bardzo indywidualnie. Nie uwzględnia przy tym potrzeb swojego partnera lub partnerki. Jednak mamy świadomość, że brak rozmów o wspólnych finansach może być źródłem poważnego kryzysu w związku. Uważa tak aż 71 proc. badanych.

Jak wynika z badania, do konfliktów tych najczęściej dochodzi, kiedy nasza druga połówka wydaje pieniądze ponad stan (uważa tak 33 proc. ankietowanych). Z kolei co piąta para nie rozmawia ze swoim partnerem na temat swoich wydatków. Ukrywanie informacji o poniesionych wydatkach spowodowało kryzys w 38 proc. związków małżeńskich i 45 proc. związków nieformalnych. Trzecią, najczęstszą przyczyną prowadzącą do kryzysu w związku jest samodzielne, nieuzgodnione z partnerem inwestowanie wspólnych oszczędności (odpowiedziało tak 13 proc. badanych).
Rozmowy o finansach w związku często nie należą do najprzyjemniejszych, ale ich brak jest zdecydowanie gorszym rozwiązaniem. Nieporozumienia finansowe mogą bowiem prowadzić do kłótni (tak odpowiedziało 65 proc. ankietowanych), utraty zaufania w oczach partnera (tak uważa 43 proc. badanych) czy nawet mogą stać się przyczyną rozpadu związku (tego zdania było 31 proc. osób). Życie pod jednym dachem wiąże się też ze wspólną odpowiedzialnością za terminowe opłacenie m.in. różnych rachunków za czynsz, prąd czy gaz. Tymczasem 60 proc. badanych przekonuje, że to oni, a nie partner lub partnerka, dokonują opłat za comiesięczne rachunki. (...)
Tylko 55 proc. par ma wspólne konto ze swoim partnerem lub partnerką, ale ponad 90 proc. ankietowanych ma jednocześnie swoje indywidualne konto bankowe. (...)"

Źródło: psychologia.net

"Refleksje pisane piórem anioła"- tomik refleksyjnej poezji, do nabycia w księgarni internetowej Ridero.

Miłego dnia smile

130

Odp: Prasówka i kontrowersje

hehe no bo jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze big_smile

Nie wszystko co pozytywne jest legalne. Nie wszystko co takie legalne, pozytywnym jest.

131

Odp: Prasówka i kontrowersje

Dane najgroźniejszych przestępców seksualnych są już dostępne w internecie.

Nazwiska i inne dane najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów są od 1 stycznia 2018 roku w pełni jawne. Zostały zamieszczone w internecie, w ogólnodostępnej części Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (https://rps.ms.gov.pl/pl).
(...)
Dodaje, że publiczne rejestry z danymi pedofilów funkcjonują na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych. Są dobrym sposobem na zapobieganie krzywdzie ofiar, bo pozwalają na skuteczną kontrolę takich przestępców.


Rejestr jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Składa się z dwóch części: ogólnodostępnej (Rejestr publiczny) i z dostępem ograniczonym, z którego mogą korzystać przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi.

W części ogólnodostępnej znalazły się imiona i nazwiska oraz fotografie 768 osób. To głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Spośród sprawców czynów popełnionych od 1 października 2017 r. do rejestru publicznego trafiają dodatkowo także recydywiści - jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18. roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

W Rejestrze publicznym zamieszczone są informacje, w jakich miejscowościach przebywają obecnie wszystkie te osoby. Muszą one pod groźbą kary aresztu zawiadamiać policję o każdej zmianie miejsca pobytu, a policja na bieżąco będzie aktualizować te dane w rejestrze. Jawne też są między innymi informacje o rodzaju, dacie i miejscu przestępstwa każdej z tych osób.

Druga część rejestru - z ograniczonym dostępem - zawiera 2614 nazwisk. Oprócz osób z rejestru ogólnodostępnego znaleźli się w nim sprawcy gwałtów popełnionych przed 1 października 2017 r. na osobach w wieku 15-18 lat, co do których to sprawców sądy nie orzekły o wyłączeniu ich z rejestru. Natomiast w przypadku przestępstw popełnionych po 1 października 2017 roku, do rejestru z dostępem ograniczonym trafili wszyscy gwałciciele i pedofile, stręczyciele dzieci i skazani, którzy posługiwali się pornografią na szkodę nieletnich. W tej części rejestr jest bardzo szczegółowy. Zawiera m.in. PESEL skazanych i adresy ich zameldowania.

Dyrektorzy szkół, a także organizatorzy wypoczynku czy zajęć dla dzieci są zobowiązani sprawdzać, czy osoby, które zamierzają zatrudnić, figurują w rejestrze. Jeśli tak - nie będą mogli przyjąć ich do pracy. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary - aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Rejestr publiczny jest w całości jawny i bezpłatnie dostępny w internecie. Można z niego korzystać bez konieczności rejestrowania się na stronie i logowania. Strona umożliwi wyszukiwanie danych po nazwisku albo nazwie miejscowości.

Źródło: psychologia.net

"Refleksje pisane piórem anioła"- tomik refleksyjnej poezji, do nabycia w księgarni internetowej Ridero.

Miłego dnia smile