1

Temat: Jezus Chrystus był w grobie PEŁNE 3 dni i 3 Noce! NIE zginął w Piątek!

"Nie ma rzeczy ukrytych, które nie byłyby ujawnione..." /!/

Jezus, jak sam zapowiedział miał być martwy 3 dni i  noce, podobnie jak Jonasz był w brzuchu Wielkiej Ryby 3 dni i 3 noce.

Od lat przeciwnicy Chrystusa używają jako KORONNEGO  argumentu przeciwko Jezusowi, że nie był martwy 3 dni i 3 noce bo skoro zginął w Piątek a przed świtem w Niedzielę grób był pusty to nie był tym samym martwy tyle czasu ile miał być. I... To była by prawda! Zapowiedź Jezusa nie zostałaby spełniona!

Obrońcy Jezusa wysuwają przeciwko temu zarzutowi kontrargumenty miałkie, delikatnie pisząc.

Dzisiejszej nocy rozmyślałem na tą Sprawą i badałem Pisma jak się Rzeczy miały z pobytem Jezusa Pomazańca w grobie i dzięki Łasce Boga otrzymałem właściwe zrozumienie, otóż Jezus nie zginął w Piątek jak się powszechnie twierdzi, zginął wcześniej i tym samym tak jak zapowiedział był w brzuchu / sercu ziemi TRZY DNI I TRZY NOCE.    Najzupełniej Pełne trzy dni i trzy noce.

Po niemal dwóch tysiącach lat i ta Prawda ujrzała światło dzienne...

Wiem jakie kontrargumenty wysuną ci, którzy mają jakieś wiadomości w tej kwestii i mam na nie odpowiedź.

- Już teraz bardzo zapraszam na mój kolejny tekst!

Opiszę jak TO wyglądało w rzeczywistości.Zobacz galerię zdjęć:

za: https://www.salon24.pl/u/salamon/111916 … l-w-piatek

Myślisz, że posiadasz WAŻNY / KONIECZNY do Zbawienia!/ Chrzest? =  https://www.salon24.pl/u/salamon/851196 … -w-mediach

2

Odp: Jezus Chrystus był w grobie PEŁNE 3 dni i 3 Noce! NIE zginął w Piątek!

Dopisałem:

Jezus Chrystus był PEŁNE 3 Dni i 3 Noce w Grobie -Nie zginął w Piątek a w Środę!
Edytuj Zgłoś ten post Cytuj
Post  autor: Dariusz Salamon » 2021-03-19, 21:13

Ile dni i nocy Jezus był w grobie?

Kościół katolicki a za nim wielu innych głosi, że Pan Jezus zginął w Piątek a zmartwychwstał w Niedzielę.

Problem w tym, że jak sam Jezus zapowiedział miał być on 3 dni i 3 noce w "Sercu ziemi" czyli w grobie - martwy.

Nie tylko nigdzie nie powiedział, że TRZECIEGO dnia zmartwychwstanie, ale na żądanie Znaku przez faryzeuszy wyraźnie oświadczył, że tak jak Jonasz był 3 dni i 3 noce w brzuchu ryby tak i on będzie w grobie 3 dni i 3 noce.

Nikt z apostołów później nie zapytał Jezusa czemu ta jego zapowiedź się nie spełniła i co ciekawe także współcześni przeciwnicy Jezusa nigdy takiego zarzutu nie czynili apostołom czy innym uczniom a przecież dokładnie wiedzieli kiedy rzymianie z ich woli zabili Jezusa, wiedzieli także co i kiedy przydarzyło się żołnierzom, którzy pilnowali grobu a których Piłat im przydzielił, gdy mu powiedzieli:

" Ten oszust powiedział, że PO trzech dniach zmartwychwstanie". - Po trzech dniach a nie w trzecim dniu.

Faryzeusze dobrze wiedzieli, że grób Jezusa był pusty po 3 dniach i po trzech nocach - literalnie, zapytajmy którzy z nich, ci którzy później zostali Uczniami, przystąpiliby do "tej sekty", gdyby zapowiedziany znak Jezusa nie spełnił się?

Który z Apostołów poświęciłby życie, gdyby Znak Jonasza nie spełnił się?

Nie zapominajmy także o tym, że ci którzy nie uwierzyli w Jezusa mieliby na swoje usprawiedliwienie to iż nie otrzymali zapowiedzianego Znaku Jonasza.

Przypomnijmy co Jezus jeszcze powiedział, gdy zażądano Znaku:

"Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów: Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie. -

- Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. -

- tak jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi". Mt. 12:38-40

Jezus Chrystus wyraźnie zapowiedział iż pełne 3 dni i 3 noce - tak samo jak Jonasz był we wnętrznościach wieloryba - tak on będzie martwy, będzie 3 dni i noce w "sercu ziemi". - Tam występuje słowo: Kardia - czyli serce.


Przytoczę ponownie słowa o Jonaszu i słowa Jezusa powołującego się na pobyt Jonasza w Wielorybie:


" I był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce".

- Jonasz 2:1 ,

"Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi".
- Ewangelia Mateusza 12:40

/ Jako, że Jezus tutaj powołuje się na konkretne słowa o Jonaszu, - TRZY DNI I TRZY NOCE a słowa te były znane i PEWNE, nie można było zatem sfałszować wypowiedzi Jezusa i oddać jej słowami: "Trzeciego dnia..."/ - Były to starodawne zapisy żydowskie i to co tam było musiało być nadal. - Ręka "Przepisywaczy" tam nie mogła sięgnąć i coś tam sobie poprawiać... Na szczęście! Dzięki Bogu.

Tutaj nie ma pola do żadnych spekulacji czy naciągania, dodam przy okazji, że zapis i tłumaczenie Starego Testamentu jaki dzisiaj mamy jest bardzo poprawny, niesamowicie dobry i właściwy można by powiedzieć, nie ma żadnej wątpliwości, że zarówno, gdy mówimy o Jonaszu jak i o słowach Jezusa o 3 dniach i nocach możemy i musimy zarazem uznać jako przekaz jasny i wyraźny, - mówiący o trzech pełnych dniach i nocach.


Jak zatem zmieścimy 3 dni i 3 noce w datach: Piątek popołudnie - Niedziela rano a dokładnie noc z Soboty na Niedzielę bo już przed świtem grób był pusty?

- Jest to niemożliwe.

Jezus wówczas byłby martwy 1 pełną noc - z Piątku na Sobotę i jeden pełen dzień - w Sobotę.


Kiedy,w jaki dzień zatem zginął Jezus Chrystus jeśli nie mogło to się wydarzyć w Piątek i jak to się stało, że przez setki lat ludzie byli w aż tak wielkim błędzie uważając, że Syn Boga zginął w Piątek?


Jezus Chrystus został zamordowany w największe święto jakie m.in Bóg nakazał obchodzić Żydom / Judejczykom , było to 14 dnia miesiąca Nissan - Bóg nakazał obchodzić to święto właśnie 14 Nissan - a w owym roku śmierci Jezusa Pomazańca 14 Nissan przypadał w Środę.Zapowiedź Jezusa spełniła się co do joty, był martwy w nocach z Środy na Czwartek, z Czwartku na Piątek i z Piątku na Sobotę a jeśli chodzi o dni to były to Czwartek, Piątek i Sobota.

Ojciec wskrzesił Jezusa w czasie pomiędzy zmierzchem w Sobotę a świtem w Niedzielę.Skąd zatem się wzięła błędna nauka o śmierci Jezusa w Piątek?

- Dzisiaj młodzież pewnie, by to określiła " Grą słów".

Ja napiszę, że z niezrozumienia w pełni słowa Szabas / Sabat.Późniejsi "Przepisywacze" nie mieli właściwego zrozumienia słowa Sabat, warto zauważyć, że... Nie ma żadnego spisanego świadectwa z czasów pierwszych Apostołów - Uczniów czyli z I wieku! Z kolejnego - II wieku jest bardzo bardzo mało, dopiero kolejne wieki przynoszą nam spisane świadectwa o Jezusie!

Czemu nie mamy nic z I wieku? Myślę, ze jest to temat na inny czas.Zatem: Józef z Arymatei udaje się do Piłata i mówi:

"Zezwól zabrać ciało bo mamy Wielki Sabat.." - i stąd właśnie, tu jest korzeń błędu mówiącego o tym, że Jezus zginął w Piątek! - No bo skoro jutro mamy Sabat czyli dzisiaj musi być Piątek!

Nie był to Piątek, na szczęście! - Na Szczęście bo - Wówczas WAŻNA zapowiedź Jezusa nie spełniłaby się i prześmiewcy, przeciwnicy Drogi i samego Faktu iż Jezus z Nazaretu był Synem Jahwe, obiecanym Mesjaszem, którzy i dzisiaj nam to zarzucają - mieliby rację. /!/Szabas / Sabat znaczy Odpocznienie, równie dobrze moglibyśmy powiedzieć dzisiaj: Święto.Czasami zdarzało się, że Sabat Sobotni spotykał się z innym Sabatem, wówczas mówiono:

"Mamy Wielki Sabat - Wielkie Święto".Z Biblii wiemy, że 14 Nissan Faryzeusze przygotowywali się do największego Sabatu - Święta, był to:

"Dzień Przygotowania" -

- Przed Paschą, a w sumie to i przed 7 świątecznymi dniami, z których to pierwszy dzień - właśnie Pascha był najważniejszy - którą Bóg nakazał obchodzić 14 Nissan, ale ...Oni obchodzili go w błędnym dniu 15 Nissan! Dlaczego?

Źle interpretowali nakaz Jahwe, by Paschę obchodzić "Między wieczorami" i dlatego zaczynali święta - Paschę po zakończeniu już 14 Nissan - GDY nastawał zmierzch i zaczynał się już dzień 15 Nissan! - Faryzeusze wówczas obchodzili Paschę i tak też czynić nakazywali.

Tym samym profanowali Największe Święto czyniąc z tego dnia Dzień Przygotowania!

Było to, można tak nazwać, urzędowe święto - mylnie obchodzone 15 zamiast 14 dnia miesiąca Nissan. -

ale...

- "Dzięki" temu Jezus - Baranek został Ofiarowany w czasie największego święta, w którym właśnie składano w ofierze Bogu Jedynemu baranki. - Tak jak nakazał.Jezus podobnie do tych baranków stał się Barankiem Ofiarnym - Tak właśnie jak sobie tego zażyczył Jego Ojciec. - Ewangelia Jana 3:16Sam Jezus obchodził Paschę prawidłowo czyli po zachodzie słońca, gdy zaczynał się 14 Nissan, podobnie czynili to i Jego uczniowie, być może i czynili tak ludzie z mniejszych ugrupowań religijnych, którzy nie zgadzali się z interpretacją faryzejską, mogli to być np Esseńczycy. - / ich zwoje, które odnaleziono stosunkowo niedawno, pochodzą z I wieku a nawet sprzed roku 70, ale nie ma tam dla nas nic interesującego w omawianym zagadnieniu."Pozwól zabrać ciało Jezusa bo mamy Wielki Sabat...".Józef z Arymatei obchodził właśnie Wielki Sabat - Wielkie Święto - poprzedniego wieczoru podobnie jak i Jezus z apostołami obchodził Paschę, a teraz w Środę - nadal 14 Nissan - udał się do Piłata, przed Józefem dalsza część 7 dniowego święta a ponadto jak już wiemy faryzeusze i lud przez nich prowadzony za kilka godzin rozpoczną "Swoją" Paschę - Józef musi bardzo się śpieszyć, zapewne działa w dużym napięciu, zabito Mistrza a przecież koniecznie trzeba go pochować przed nocą.

Najzupełniej poprawnie oświadcza Piłatowi, uzasadniając potrzebę wydania ciała: "Mamy Wielki Sabat - Wielkie Odpocznienie - Wielkie Święto.

Czas nagli, czasu jest bardzo mało a dla Żyda Józefa z Arymatei jest nie do pomyślenia, by Jezus wisiał przez noc z powodów religijnych I nie tylko czas nagli, Piłat, który nie za bardzo zna szczegóły świąt żydowskich, mógłby nie wydać ciała, mógłby pochować je potajemnie, albo spalić na gehennie - wysypisku śmieci za murami Jerozolimy, gdzie palono ciała niegodnych pochówku a ogień podsycano siarką.

Zwłaszcza, gdyby Piłat zaczął dociekać jaka jest geneza właśnie obchodzonych świąt, dowiedziawszy się o tym co spotkało wojska faraona i jego samego, mógłby obawiać się, że grób Jezusa stanie się mekką dla buntowniczych ludzi, którzy tak naprawdę nigdy nie zaakceptowali rzymskiej okupacji.

Ponadto Faryzeusze mogli wpaść na pomysł, by "Podpuścić Piłata" tak by nie wydał ciała.

No i ten czas! Do zmierzchu jest mało czasu, niebawem zacznie się "Urzędowa Pascha"! - a ponadto trzeba znaleźć grób, kupić materiały, wonności, olejki, by pogrzebać Jezusa zgodnie z tym jak to wówczas robiono.Śpieszy zatem Józef z Arymatei do Piłata i mówi:

"Mamy Wielki Sabat! Pozwól zabrać ciało".I tak to z czasem odczytano, że wówczas Pascha / Faryzejska - 15 Nissan / zbiegała się z Sobotą i tym samym zdarzył się Wielki Sabat - czyli zejście się razem innego święta ze świętem Sobotnim - 2 Sabaty w jednym dniu.

W rzeczywistości Jezus obchodził Paschę we Wtorek wieczorem, dzisiaj owo wydarzenie jest znane pod postacią "Ostatniej Wieczerzy" - Sam Jezus kilka godzin później powie do apostołów:

" Bardzo pragnąłem spożyć z wami tę PASCHĘ " - Jezus obchodził święta żydowskie i czynił to poprawnie..

Następnego dnia nadal jest 14 Nissan bo dzień zaczynali o zmierzchu a kończyli następnego dnia w naszym rozumieniu o zachodzie słońca, tak zatem np 14 Nissan trwał od zmierzchu we wtorek do zachodu słońca w Środę.

Zatem w Środę Jezusa Piłat skazuje na śmierć i wyrok jest wykonany.

Wieczorem w Środę jest Pascha urzędowa - faryzejska - błędnie obchodzona bo to jest już 15 Nissan. /!/

Zatem między Paschą Faryzejską a Sobotą jest 1 dzień przerwy - od zmierzchu w Czwartek do zachodu słońca w Piątek, - Zmierzchem w Piątek zaczyna się Sobota - Sabat

Sabat Odpocznienie w Sobotę - 7 dzień dzień tygodnia najbardziej dzisiaj znany Sabat - Odpocznienie - Święto. Na świecie utożsamia się Sabat z Sobotą i niewiele osób zna pełne znaczenie słowa Sabat czyli, że możemy i inne święta określać słowem Sabat - Odpocznienie - Święto.

Tak jak dla katolików Niedziela jest najczęstszym świętem tak dla żydów była to Sobota - Sabat, ale i jedni i drudzy mają i inne Święta - Odpocznienia, czyli Sabaty - .

Owe Święta - Sabaty łączą takie same nakazy:

" w Tym dniu żadnej roboty wykonywać nie będziesz".

- Odpocznienie.

Z jednej strony ten jeden dzień między Paschą faryzejską a Sobotą niby jest nie świąteczny, ale z drugiej strony znajduje się on w ciągu całego 7 dniowego święta "Przejścia" , którego najważniejszym dniem jest właśnie pierwszy dzień z owych siedmiu - omawiana Paschę.

Jezus zginął w ciągu Sabatów - Odpoczęć i była to Środa, tak to wyglądało, i możemy się cieszyć, że Bóg Nieba odkrył i tę tajemnicę przy Końcu Czasu.Ciekawostka!....W tym roku 14 Nissan przypada właśnie na SOBOTĘ! - 27 Marca - Czyli tak jak się głosi, że Jezus zginął w Sobotę wypadającą w 14 Nissan.

Przytoczę na koniec za Wiki pewne zdanie, które potwierdzi to co napisałem - że Sabatem nazywano nie tylko Sabat- Sobotę, ale i inne Odpocznienia - Święta

"Konstytucje apostolskie z IV w. wyjaśniały łagodnie: „Świętujcie zatem w Szabat i dzień Pański, gdyż jeden jest wspomnieniem stworzenia, a drugi zmartwychwstania. Ale jest jeden Szabat w roku, który musicie zachowywać, dzień pogrzebu Pana".

W ten oto sposób spełniła się zapowiedź Jezusa o tym, że trzy dni i trzy noce, na podobieństwo Jonasza będzie w sercu ziemi.

Jezus Chrystus Zginął w Środę a nie w Piątek.

Dzięki Bogu za Jego Ofiarę!

Myślisz, że posiadasz WAŻNY / KONIECZNY do Zbawienia!/ Chrzest? =  https://www.salon24.pl/u/salamon/851196 … -w-mediach